The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

מתן חסות

הכינוס השנתי לבדיקות, מדידות ואיכות החשמל 2014 - הזמנה למתן חסות לכינוס

13.05.2014 במלון לאונרדו סיטי טאואר רמת גן

כבכל שנה מקיים חוג הבודקים והחוג לאיכות החשמל כינוס בנושאי בדיקות ומדידות חשמליות, אירוע מרכזי של המהנדסים הבודקים והמתכננים בארץ. כינוס זה מהווה את שיא הפעילות המקצועית ומפגש חברתי חשוב של רבים מאנשי המקצוע העוסקים בבדיקות ומדידות חשמליות. הכנס יכלול הרצאות מקצועיות ודיונים בתחומים השונים: בדיקות, מדידות ומנייה, איכות החשמל, תקנים ותקנות.

תערוכה לתצוגת ציוד בדיקה ומדידה תיערך במקביל לכינוס .

עמדת חברות נותנות החסות תמוקם באולם התצוגה על פי סדר הרשמת החברה למתן חסות.

אנו פונים ומציעים לכם ליטול חלק פעיל בתערוכה להצגת חברתכם, לפרסם מוצריכם המיוחדים ולתרום להצלחתו המקצועית של הכינוס.  מתן חסות לכינוס ע"ס 2,500 ₪ יקנה את האפשרויות הבאות:
  1. פרסום שם החברה, כולל לוגו, בחוברת תקצירי ההרצאות או בדיסק שיכלול את תקצירי ההרצאות,
  2. הפצת חומר פרסומי (בתיאום עם הועדה המארגנת) בתיק הניתן לכל משתתף בכינוס או בדלפק הקבלה,
  3. השתתפות בתערוכה, הקמת תצוגה מטעם חברתכם באולם שיוקצה לכך. (שולחן סטנדרטי לתצוגה ונקודת חיבור חשמל אחת יסופקו על ידי המלון).

מתן חסות והשתתפות בתצוגה אינם מהווים תנאי לאישור הרצאה במסגרת תוכנית הכנס.

מציג יוכל לשתף בכינוס אנשים מטעמו בעלות ההשתתפות של חבר התאגדות.

טופס בקשת מתן חסות להורדה  

 

Home
Up

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15