The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

תוכנית

הכינוס השנתי לבדיקות, מדידות ואיכות החשמל 2014 - תוכנית

13.05.2014 במלון לאונרדו סיטי טאואר רמת גן

08:00 – 09:00

התכנסות והרשמה וכיבוד קל

09:00 – 09:15

דברי פתיחה

מהנדס אברהם יניב, יו"ר הכנס
מהנדס אמיל קויפמן, יו"ר התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

 

מושב: איכות החשמל – יו"ר: מירון גיבלברג, יו"ר חוג איכות החשמל              

09:15 - 09:45

השפעת יצרני חשמל פוטו-וולטאים על איכות החשמל, יוני פורמן, חברת החשמל לישראל

09:40 - 10:05

מענה באיכות החשמל לצרכן באמצעות תקן EN 50160 ואמות המידה, זוהר וינבוים, מהנדס יועץ

11:05 - 10:30

ניטור איכות חשמל רב-שכבתי בפיילוט עיר חכמה, נצח קלמרו, חברת החשמל לישראל

10:30 - 10:55

Power Quality Analysis, Blaž Godina, Metrel, Slovenia (באדיבות חב' שני - טק בע"מ)

10:55 - 11:15

הפסקת קפה

11:10 - 13:10

מושב: ציוד מדידה מתקדם – יו"ר: עמוס בן אריה

11:15 - 11:40

Line Losses & Unified Power, Mark B. Bakker, Fluke Europe, Netherland (באדיבות חב' רד"ט בע"מ)
11:40 - 12:05 טכנולוגיה למדידת איכות החשמל בדגש לתקן IEC 61000-4-30, אסף לייפר, אלספק בע"מ
12:05 - 12:30 Short Circuit Loop Measurements, Piotr Pawlik, Sonel Ltd, Poland (באדיבות חב' וייז טק)
12:30 - 12:50 שימוש ברב מודד במגזר התעשייתי המסחרי, דני שירן, סייטק בע"מ
12:50 - 13:15 Switchboard Safety – IEC 61439, Carlo Balestrazzi, HT Italia, Italy (באדיבות חברת אילן שי)
13:15 - 14:40 ארוחת צהריים, וסיור בתצוגה

 

מושב: בדיקות ותקנות החשמל – יו"ר: יצחק ברכה, יו"ר חוג הבודקים

14:40 - 15:05

מתי יש חובת התקנת ממסרי פחת, יוסי סיטרון, חברת החשמל לישראל

15:05 - 15:30

כשלים בבדיקת מתקנים, יוסף בלבל, עצמאי

15:30 - 15:55

רוויזיה בתקנות העמסת מוליכים ועמ"ח, בוריס שוורץ, חברת החשמל לישראל

15:55 - 16:50

דיון: תקנות ואכיפה של בדיקות תקופתיות – יו"ר: אברהם יניב
בהשתתפות: מאיר עזרא, מיכאל ויגסין, אלברטו ברנשטיין, יצחק קליינפלץ

16:50

סיכום הגרלת מכשיר משולב לבדיקת מתקני חשמל – COMBO, באדיבות חברת שני – טק בע"מ

 

 

הועדה המארגנת
יו"ר הכנס אברהם יניב – חברת החשמל לישראל
סיו"ר הכינוס זוהר וינבוים – יועץ עצמאי
יו"ר חוג הבודקים - יצחק ברכה
יו"ר החוג לאיכות החשמל - מירון גיבלברג
עמוס בן-אריה - בודק עצמאי
אייל גבאי - חברת החשמל לישראל
גזבר הכינוס דוד בן אפרים – בודק עצמאי
דוד מזרחי - בודק עצמאי

 

Home
Up

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15