The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

יום הסטודנט 2014

יום הסטודנט 2014

יום הסטודנט נערך במקביל ליום המרכזי של כנס ההתאגדות השנתי - חשמל 2014. תוכנית 2014 עדיין לא ניסגרה. ההתאגדות מזמינה סטודנטים בשלבי לימוד סופיים מכל מוסדות ההוראה האקדמיים שמכשירים מהנדסי חשמל במגמות הספק ואנרגיה. לכל מוסד מוקדש מספר מקומות מוגבל.

התוכנית כוללת מושבים ודיונים ייעודיים ומאפשרת השתתפות בחלק מאירועי הכינוס השנתי של ההתאגדות. כמו כן יוכלו המשתתפים לבקר בתערוכה המקצועית המתקיימת במקביל לאירוע ולבצע רישות (networking) עם חברי הקהילה המקצועית. וועדת ההיגוי של יום הסטודנט תתכנס בקרוב לסגירת תוכנית האירוע.

הסטודנטים מוזמנים להגיש את פרויקטי הגמר שלהם לתצוגת פוסטרים ולתחרות פרויקטי הגמר השנתית. פרויקטים שיעפילו לגמר יזכו בחשיפה לפני ציבור משתתפי כינוס חשמל 2014 וייתכן ויפגישו חלק מכם עם מעסיקם העתידי. הזוכה בתחרות יזכה בפרס יקר ערך.

בשנת 2012 השתתפו 85 סטודנטים ביום הסטודנט הראשון שקיימנו באילת.
בשנת 2013 השתתפו מעל 100 סטודנטים ביום הסטודנט השני שקיימנו בירושלים.

.

אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפרסומים ולהשתתף באירוע 2014

Students Forum: students@seeei.org.il 

Home
Up

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15