The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

יום הסטודנט 2013

ביום חמישי 24 לאוקטובר 2013 התקיים יום הסטודנט בפעם השנייה. מסורת יום הסטודנט החלה בשנת 2012 בכינוס חשמל 2012 שהתקיים באילת. יום הסטודנט הוא מפגש שנתי של סטודנטים בשנות הלימוד האחרונות ושל מהנדסים צעירים חברי ההתאגדות, ומתקיים בצמוד לכנס השנתי של ההתאגדות. השנה התקיימו שני מושבים מיוחדים במסגרת יום הסטודנט, ובשאר היום השתתפו הסטודנטים בכינוס "חשמל 2013". ההתאגדות אירחה השנה 97 סטודנטים ממכללות סמי שמעון (באר-שבע ואשדוד), אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת אריאל, מכללת אפקה, המכון הטכנולוגי חולון, מכללת אורט בראודה ובית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים.

יו"ר מושב הפתיחה היה מתן רווה מאוניברסיטת בן גוריון. במושב ברך בשם ההתאגדות ד"ר רמי פינקלר המתאם את פעילות פורום הסטודנטים. מר לארס אוסטרבורג, נציג פורום הסטודנטים בארגון הגרמני VDE YoungNet, ברך את המשתתפים והציג את פעילות הפורום הגרמני ואת מעורבות הסטודנטים חברי הפורום בפעילויות בינלאומיות שיוזמת EUREL (ארגו גג אירופי של אגודות לאומיות בהנדסת חשמל) בה חברה התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל. בהמשך סיפר תמיר תפוחי מאוניברסיטת בן-גוריון על חוויות הצוות הישראלי שהשתתף בתחרות הניהול השנתית שמארגן EUREL, International Management Cup, בה צוותו העפיל לשלב הגמר שהתקיים בווינה. הצוות הגיע למקום השלישי מתוך 40 קבוצות מרחבי אירופה. הוא פרט את התפוקות מהתחרות ואת המפגש עם חברי מקצוע לעתיד מרחבי אירופה. הוצגו שתי עבודות גמר אשר העפילו לשלב הסופי של תחרות פרויקטי גמר 2013.

יו"ר מושב הנעילה היה טל ברק מאוניברסיטת תל-אביב. ד"ר פינקלר הכריז על הזוכה בתחרות פרויקטי הגמר 2013, נועם רייכבך, מאוניברסיטת אריאל. הוענקו פרס (טאבלט) ותעודה על ידי נציג חברת אפקון לזוכה בתחרות פרויקטי הגמר. בהמשך ולפי בקשת הסטודנטים הציג אינג' מיכאל ויגסין, הממונה על רישום המהנדסים במשרד הכלכלה, את נוהלי רישום מהנדסים במדור חשמל לצורך רישוי. אינג' מיכאל ביקסון הציג מטעם ההתאגדות את הבעייתיות בתהליך ואת התהליך החדש שהובילה ההתאגדות ואשר אושר בכנסת אך עדיין לא מיושם. הנושא עורר שאלות רבות אצל הסטודנטים אשר עומדים לעבור הליך זה בזמן הקרוב והוא עדות לחוסר הבהירות ולסרבול בתהליך.

\היה זה אירוע יומי מכונן שהחל בשעת בוקר מוקדמת (08:30) והסתיים בערב בשעה 19:00. הסטודנטים השתתפו בכינוס בינלאומי אשר במושב המליאה נידונה סוגיית הרגולצייה בישראל ולאחר מכן השתתפו הסטודנטים במושבים טכנולוגיים לפי בחירתם. כמו כן ביקרו הסטודנטים בתערוכה בה הציגו עשרות חברות מהמובילות התחום חידושים ואמצעים לשימוש המהנדס.

 

Students Forum: students@seeei.org.il 

Copyright 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15