The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

IMC 2014

IMC 2014 - The EUREL International Management Cup

ההתאגדות פונה לסטודנטים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה המתמחים בהספק (זרם חזק) להקים צוותי ניהול (2 עד 4 משתתפים) ולהירשם לתחרות IMC 2014 ששלב הגמר שלה יתקיים בספטמבר בברלין. ניתן לצרף לצוות סטודנטים מתחומי הנדסת תעשייה וניהול.

פרטים בדף פורום הסטודנטים באתר ההתאגדות www.seeei.org.il ובאתר התחרות .

תחרות הניהול EUREL International Management Cup הינה אירוע שנתי של EUREL, התאחדות על של ארגונים לאומיים העוסקים בהנדסת חשמל באירופה. התחרות מיועדת לסטודנטים להנדסת חשמל בשלבי סיום התואר ולמהנדסים צעירים. בשנת 2012 השתתפו לראשונה 5 קבוצות מהמכללה להנדסה בירושלים, מהמכון הטכנולוגי בחולון ומאוניברסיטת הנגב. שתי קבוצות העפילו לגמר בשטוקהולם. בשנת 2013 השתתפו 3 קבוצות ממכללת סמי שמעון ומאוניברסיטת הנגב, אחת העפילה לשלב הגמר בוינה.

פורום הסטודנטים בהתאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל, החברה בארגון EUREL, מתאם את הרישום לתחרות ומשמש ערוץ קשר לארגון EUREL. כמו כן מסייעת ההתאגדות בהוצאות כרטיסי הטיסה של המעפילים לשלב הגמר. האירוח בברלין מכוסה על ידי הארגון הגרמני שמארח את הגמר השנה. משתתפי העבר דיווחו על חוויה מיוחדת ומפרה של פגישת קולגות למקצוע ופיתוח קשרים חברתיים ומקצועיים.

התחרות מבוססת על סימולציה אסטרטגית ממוחשבת של חברה בתחום החשמל וכוללת בניית תכנית עסקית וקבלת החלטות ניהוליות לאור סדרת אירועים המונחתים אחת לשבוע במשך 6 שבועות. הניקוד ניתן על סמך מדדים כלכליים ערך מניית החברה הווירטואלית.

שלב א': הירשמו להתאגדות (לסטודנטים ללא עלות בקישור הזה
שלב ב': הקימו צוות מנצח!
שלב ג': הירשמו לתחרות (באמצעות ההתאגדות) לפני  16 למאי)
שלב ד': קחו חלק בתחרות במשך 6 שבעות החל מיום 17 במאי, יש להקדיש מספר שעות שבועיות
שלב ה': פרסום תוצאות שלב א' בסוף יוני
שלב ו': המעפילים לגמר יצאו לברלין ביום 16 לספטמבר
שלב ז': טכס הכרזת הזוכה בברלין ביום 19 לספטמבר
המעפילים לשלב הגמר מתחרים בברלין במשך יום שלם והמנצחים זוכים בתעודות.  
ד"ר רמי פינקלר מתאם פורום סטודנטים  

 

  

Students Forum: students@seeei.org.il 

Home
Up

Copyright 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15