The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

IMC 2013

IMC 2013 - The EUREL International Management Cup

צוות סטודנטים מהפקולטה להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע שבו חברים: תמיר תפוחי, עומר קורן ותומר לנצביקי העפיל לשלב הגמר בתחרות היוקרתית הבינלאומית IMC בה השתתפו 34 צוותים של סטודנטים להנדסת חשמל מרחבי אירופה וזכה במקום השלישי - מקום מכובד!

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל חברה בארגון EUREL במסגרת מדיניות קיום קשרים ופעילות בינלאומית וייצוג הקהילייה המקצועית בישראל בפורומים מקצועיים בחו"ל. פורום הסטודנטים בהתאגדות מעודד את חבריו להשתתף בתחרות, והשנה השתתפו בתחרות 2 צוותים מהארץ (בשנת 2012 השתתפו 6 צוותים!).

התחרות מתקיימת כל שנה על ידי ארגון EUREL האירופי שהוא ארגון על של אגודות מקצועיות בתחום הנדסת חשמל.התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל חברה בארגון EUREL - ארגון גג של אגודות מהנדסי חשמל באירופה. EUREL עורכת תחרות שנתית של צוותי סטודנטים ומהנדסים צעירים אשר מתמודדים במספר בתים. התחרות הנה משחק מבוסס על תרחיש של חברה הנדסית כאשר כל צוות, המונה 2 עד 4 משתתפים, מבצע סימולציה ניהולית של החברה הווירטואלית (על תוכנה המשמשת את מהנדסי חברת סימנס).

המנחה מנחית במשך 6 שבועות אירועים שונים הדורשים התייחסות ניהולית של הצוות, וזה האחרון אמור לתת מענה במטרה להגדיל את שער מניית החברה הויירטואלית . הפתרונות השונים של הצוותים מתורגמים על ידי התוכנה לערך החברה (שער מניה).

הקבוצה הזוכה בכל בית מוזמנת לתחרות הסיום של 3 ימים בווינה. צוותים שחבריהם רשומים בהתאגדות זוכים לסיוע בהרשמה ולסיוע כספי לצרכי השתתפות בגמר במידה ויעפילו.

בשנת 2012 העפילו לגמר בשטוקהולם שני צוותים - אחד מהמכון הטכנולוגי בחולון ואחד מאוניברסיטת בן-גוריון.

שלבי התחרות הנוכחית הם:

  • הרשמה בין התאריכים 1 לאפריל עד 6 במאי (ההרשמה לצוותים)
  • תחרות מקוונת בין בין התאריכים  15 למאי עד 25 ליוני (הצוות נדרש להשקיע מספר שעות בשבוע)
  • תחרות הגמר בוינה (אוסטריה) בין התאריכים 18 עד 21 בספטמבר
הנכם מוזמנים להקים צוות, להירשם להתאחדות כסטודנטים (ללא עלות), לפנות להתאגדות לצורך הרשמה לתחרות
 
או להירשם ישירות לתחרות על פי ההוראות המופיעות באתר EUREL
בקישור הזה.

למידע נוסף

Students Forum: students@seeei.org.il 

Home
Up

Copyright 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15