The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

Finalnd Study tour

Home
Up

סיור לימודים בפינלנד בימים 6-14 באוגוסט

במסגרת רישות בינלאומי של מהנדסי חשמל ההתאגדות מעודדת פעילות ונוכחות בינלאומית של פורום הסטודנטים. זוהי הזדמנות נדירה לחברי הפורום ללמוד על הנעשה בארצות אחרות ולרקום קשרים חברתיים ומקצועיים עם קולגות בכפר הגלובלי.

 סיור הלימודים לפינלנד יפגיש אתכם עם הסטודנטים הפיניים ויאפשר מפגש עם מהנדסים מתרבויות שונות בקהילייה האירופית מצגת להורגה.

 מפגש המשתתפים הוא ביום 6 באוגוסט באכסניית הנוער של הלסינקי. הטיסה לפינלנד והטיסה חזרה באחריות המשתתפים. כרטיסי נסיעה מקומיים וחלק מהארוחות הן מאורגנות אך על חשבון המשתתף, חלק מהאירועים ממומנים על ידי נותני חסות מקומיים.

דמי הרישום לחברי SEEEI  (ההתאגדות) הם 240 יורו. האירוע מוגבל לעד 24 משתתפים וההרשמה נסגרת ביום 30 ביוני.

הרישום בדוא"ל אצל נציג האיגוד הגרמני לרס אוסטרבורג (השתתף ביום הסטודנט 2013 בירושלים) בכתובת  Lars.Osterburg@vde-youngnet.de 

פרטים נוספים בקישור .