The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

מתן חסות

Home
Up

הועדה הישראלית להנדסת המאור - CIE ישראל

 

כינוס התאורה השנתי תשע"ד - (2014)
תאורה במגזר המוניציפאלי

 
 

בשיתוף מרכז השלטון המקומי בישראל

 
 

יתקיים ביום שלישי 4 במרץ 2014, ב' באדר ב', תשע"ד
במלון לאונרדו סיטי טאואר, הדר בסיטי טאואר, אולם ברקת, רח' זיסמן , רמת גן

 
 

קריאה להשתתפות בתערוכה ומתן חסות

 
 

ג.א.נ.,
הועדה הישראלית להנדסת המאור מקיימת כבכל שנהאת הכינוס השנתי בנושאי התאורה המהווה אירוע מרכזי של קהילת מתכנני התאורה בארץ. כינוס זה מהווה את שיא הפעילות המקצועית של הועדה ומפגש חברתי חשוב של רבים מאנשי המקצוע העוסקים בתכנון, עיצוב, הקמה, תפעול ואחזקה של מערכות תאורה. הכינוס יכלול הרצאות מקצועיות מהארץ, מחו"ל, מהתעשייה הישראלית ומהאקדמיה.

תערוכה לתצוגת מוצרים והכרות עם העוסקים בתחום תתקיים במקביל לכינוס.
אנו פונים ומציעים לכם ליטול חלק פעיל בתערוכה להצגת חברתכם, לפרסם מוצריכם המיוחדים ולתרום להצלחתו המקצועית של הכינוס, (יוצגו מוצרים תקניים בלבד).
התצוגה תתקיים בשני מתחמים – באולם שוהם ובפואיה שליד אולם ברקת.
עלות יחידת שטח תצוגה באולם שוהם - 3,700 ₪
עלות יחידת שטח תצוגה בפואיה שליד אולם ברקת - 4,200 ₪
לכל מציג תינתנה האפשרויות הבאות:

  • השתתפות בתערוכה, הקמת תצוגה מטעם חברתכם בשטח שיוקצה לכך. (שולחן תקני לתצוגה וחיבור לחשמל - נקודה אחת - יסופקו על ידי המלון). השטח המוקצה לכל מציג הוא בגודל 2 על 2.5 מ' בערך. לשטח כפול העלות בהתאמה. חברה שתחרוג מהשטח המוקצה עבורה תחוייב בתשלום עבור כל שטח נוסף שתגלוש אליו.

  • פרסום שם, לוגו ופרופיל החברה במדיה שתופק למשתתפי הכנס.

  • הפצת חומר פרסומי (בתיאום עם מזכירות הכנס) בתיק המשתתף או בדלפק ההרשמה.

  • אפשרות לחניה של רכב אחד בחניונים הצמודים למלון לאונרדו סיטי טאואר על בסיס מקום פנוי. ההתאגדות אינה אחראית למציאת פתרון חניה לכל כלי הרכב.

  • אפשרות לשתף 2 אנשים בלבד לשטח תצוגה ללא עלות נוספת. משתתף נוסף מעבר לשני האנשים הנ"ל יוכל להירשם לכנס בעלות ההשתתפות של חבר התאגדות בכנס (400 ₪).

  • מתן הרצאה מקצועית\טכנית על ידי נציג החברה ובתנאי שההרצאה אושרה על ידי הועדה המארגנת.

אישור הרצאה אינו מותנה במתן חסות או השתתפות בתצוגה
המיקום ייבחר על ידי המציג בזמן ההרשמה לתצוגה. ייתכנו שינויים במיקומים בהתאם להיערכות של מזכירות הכנס.

 
 

הורדת טופס השתתפות ומתן חסות

 
Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15