The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

קול קורא

Home
Up

הועדה הישראלית להנדסת המאור - CIE ישראל

 

כינוס התאורה השנתי תשע"ד - (2014)
תאורה במגזר המוניציפאלי

 
 

בשיתוף מרכז השלטון המקומי בישראל

 
 

יתקיים ביום שלישי 4 במרץ 2014, ב' באדר ב', תשע"ד
במלון לאונרדו סיטי טאואר, הדר בסיטי טאואר, אולם ברקת, רח' זיסמן , רמת גן

 
 

ועדה הישראלית להנדסת המאור - CIE ישראל - שליד התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל 2002 (ע"ר) בשיתוף המרכז לשלטון מקומי מזמינים את הציבור להגיש תקצירי מאמרים לכינוס התאורה השנתי תשע"ד - 2014.
התקצירים או המאמרים יהיו מכל אחד מתחומי המאור ויתמקדו בחדשנות בתאורה במגזר המוניציפאלי התורמים להתייעלות אנרגטית. תקציר המאמר שיוגש יכלול אך ורק את ההיבטים המקצועיים, הטכניים והמדעיים של הנושא המוצג. לא יתקבלו מאמרים הנושאים אופי של קידום מכירות. תישקל אפשרות לקיים מפגש בין החברות המציגות למשתתפי הכנס במתחם שייקבע באזור התצוגה.

נושאים בהם יתמקד הכינוס:

- שילוב של תאורה וארכיטקטורה
- מימון פרויקטי התייעלות אנרגטית בתאורה
- בקרת תאורה
- חסכון באנרגיה
- תקינה
- חידושים בתאורת LED עיצובית

 
 

הורדת קול קורא

 

כינוס תאורה 2014

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15