The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Contents

הדרכה

   
 

הכשרת מהנדסי חשמל

 
בואו להרחיב ידע מקצועי ובקרו בתערוכה המקצועית באירועים:

כינוס תאורה 2015 ביום 12 במאי, ברמת-גן

בדיקות ומדידות ואיכות חשמל 2015 בימים 4-6 ביוני, בנצרת

חשמל 2015 בימים 2-5 בדצמבר, באילת
 
ביום 28 באפריל נפתח המחזור הראשון של קורס ההכשרה המבוסס על נסיון יישומי במגוון נושאים בתחום הנדסת הספק שמרחיב את הידע ומסייע בבחירת מסלול מקצועי המתאים לכל משתתף. ההכשרה מסייעת כמו כן בקיצור ההשתלבות במקום העבודה.

היקף הקורס הוא 200 שעות ומרכז אותו מהנדס לזר פוקס.
 

לקט קורסים וסדנאות הפתוחים לרישום (ההרשמה נסגרה)

חוק החשמל ותקנותיו
הכשרת מהנדסי חשמל
פיקוח על ביצוע מיתן חשמל
 
הסמכת ממונה אנרגיה
תחזוקת UPS וגנרטור
קורוזיה והגנה קתודית
ייצור בשיטת PV או תרמוסולרי
מיומנות Excel, PowerPoint
אנגלית עסקית

פרזנטציה עסקית - הנדסית ושיווקית

סרטון

 

 

 

Home
הכשרת מהנדסים
אנגלית עסקית
PPT & XLS מימנות
פיקוח ביצוע
קורוזיה והגנה
PV & Thermosolar
חוק החשמל
ממונה אנרגיה
UPS תחזוקת

Copyright 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15