The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Contents

תאורה 2015

כינוס התאורה השנתי תשע"ה – 2015  שנת המאור

יתקיים ביום שלישי 12 במאי 2015, כג' באייר, תשע"ה במלון לאונרדו סיטי טאואר, הדר בסיטי טאואר, אולם ברקת, רח' זיסמן, רמת גן

במהלך הכינוס תתקיים תערוכת ציוד ואביזרים לתאורה מתקדמת

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל מזמינה את הציבור להשתתף בכינוס השנתי אשר יתמקד בנורת הלד כמקור אור.הכינוס מיועד למהנדסי חשמל, למנהלי פרויקטים, מקבלי החלטות ברשויות ומתכנני הנדסה בתחומים השונים.

בשנת 2014 זכו אקאסקי ונקמורה בפרס נובל בפיזיקה על המצאה וישום נורת הלד כמקור אור.

שנת 2015 הוכרזה על ידי האו"ם - אונסקו כשנת האור ולפיכך הוועדה הישראלית להנדסת המאור - CIE ישראל - תקיים השנה את כנס המאור במסגרת תכנים והיקפים התואמים את הגדרת "2015 - שנת האור". נורת הלד יצרה מהפכה טכנולוגית שלא הייתה כדוגמתה מאז המצאת נורת הלהט לפני כ-130 שנה. חלק נכבד מהרצאות הכנס יוקדשו להיבטים השונים של מהפכת הלד , אבל לא רק.  ההתאגדות תארח את פרופ' Van Bommel מהולנד, הנחשב למומחה בעל שם עולמי שירצה את הרצאת הפתיחה של הכנס. במסגרת ביקורו בארץ, יקיים האורח סדנא המיועדת למהנדסי ויועצי תאורה. שגריר הולנד בישראל יכבד אותנו במושב הפתיחה.

Home
תוכנית

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15