The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

הוועדה הישראלית למאור

מטעמי נוחות עורך האתרים, המאמרים מתפרסמים כאן במקום באתר האחר של ההתאגדות.

מידע לחברים - פרסומים חדשים - יולי  2014

לאתר הוועדה נוספו (או נמסר מידע) לגבי הפרסומים הבאים (בתחום התאורה ותחומים משיקים) כדלקמן:

1 רכיבה על אופניים, הכשרת מסלולים ייעודיים למטרה זו והארת השבילים\מסלולים הפכה בשנים האחרונות לתחום "חם" שלא מעט רשויות מקומיות עוסקות בו. המאמר המצורף מתאר פתרון ייחודי בתחום ואיך אם לא... על ידי עיריית Eindhoven (באמצעות חב' Philips הממוקמת בעיר זו). המאמר תחת הכותרת
 Moving in the light circle. פורסם בירחון Lighting Journal 03/2014
2 משתתפי כנס המאור השנה, בוודאי זוכרים לטובה את הרצאתו של אדריכל העיר רמת גן, סרג'יו לרמן – הרצאה שעסקה "במגדל הנעלם" בסיאול, קוריאה. באמצעות שילוב של תאורת LED ומערכות בקרה מתוחכמות, נוצרת אשליה אופטית שהמגדל (או חלקים ממנו "נעלמים").המאמר תחת הכותרת Now you see it. פורסם בירחון Lighting Journal 03/2014
3 Jill Entwistle עורכת הירחון הרשמי של הירחון Lighting Journal – הירחון הרשמי של הארגון ILP, UK מביאה בכתבה המיוחדת שפורסם בעיתון במהדורת אפריל 2014, פרויקטים נבחרים בתחום תאורת החוץ והפנים (Inside and out) – פרויקטים שזכו בתחרויות לאומיות ואשר אורגנו על ידי הארגונים ILP, SLL, IALD
4 Entwistle Jill ראה לעיל, מתארת (בקצרה) פיתוח יפני מעניין של תחום נגזר מתעשיית רכיבי LED - הרכיב Organic LED. המאמר Colour First פורסם בירחון Lighting Journal 04/2014
5 עבודות תזה בתחום התאורה אינן דבר שכיח. המוסד האקדמי Bartlett, UK אחד המוסדות האקדמיים הידועים בריטניה שבהם נלמד נושא התאורה ברמת תואר ראשון, שני ושלישי, מפרסם מפעם לפעם תמצית עבודות תזה בתחומי התאורה. המאמר תחת הכותרת Hue and Eye. עוסק בקשר המורכב בין אחד ממאפייני הצבע ( גוון - Hue) לבין הסביבה. עבודה מעניינת! את התזה כתבה Elena Krylova. פורסם בירחון Lighting Journal 05/2014
6 מאמר תמציתי ומעניין (ונוסף Reduction by retrofit) בתחום היתרונות של שדרוג מתקני תאורה לתאורת LED, פורסם עם ידי ה- SLL, UK. במאמר נתונים המפרטים את הקטנת צריכת דו-תחמוצת הפחמן (תוצר לוואי של שריפת דלקים ואחד הגורמים העיקריים לתופעת Global Warming. את המאמר כתבKevin Stubbs והוא פורסם בדו ירחון Newsletter 3-4/2014 SLL
7 מאמר תמציתי נוסף ומעניין עוסק בתובנות חדשות בקשר בין אור יום לבין הרגשת ותחושת השלמות הגופנית/רוחנית (Wellbeing). הארגון SLL מתכנן לפרסם בקרוב את מדריך התאורה הטבעית – LG-10 (שיחליף את המהדורה הקודמת משנת 1999).את המאמר כתבה Ruth Kelly והוא פורסם בדו ירחון
Newsletter 3-4/2014 SLL
8 התייעלות אנרגטית, אינה מסתכמת רק בשדרוגים טכנולוגיים המתבטאים בשדרוגי חומרה ותוכנה. משום מה קיימת אופציה נוספת והיא שינויים בהתנהגות הצרכנים. כל המעוניין לקבל חומר ייחודי בתחום זה, מוזמן לפנות לחתום מטה.

הערה: האתר פתוח לחברים המבקשים להפיץ מידע מעניין ורלבנטי לחברים

בברכה, ד"ר אינג' אורי דומן, יו"ר הוועדה הישראלית למאור

 

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15