The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

Articles 2014-04

הוועדה הישראלית למאור

מטעמי נוחות עורך האתרים, המאמרים מתפרסמים כאן במקום באתר האחר של ההתאגדות.

מידע לחברים - פרסומים חדשים - אפריל  2014

לאתר הוועדה נוספו הפרסומים הבאים/המידע הבא:

1 מחקר בתחום אספקת וצריכת החשמל (בסופו של דבר הוועדה הינה חלק אורגני של התאגדות מהנדסי החשמל...) בנושא שבוודאי מעסיק מדינות רבות והוא: מדוע צריכת החשמל אינה גדלה יותר (בארה"ב) תחת הכותרת: Why Is Energy Use No More Longer Growing . המחקר נעשה על ידי ACEEEE. את הפרסום ניתן להוריד מהאינטרנט (כאן).
2 מחקר נוסף מעניין ועדכני העוסק בהתייעלות אנרגטית בתחום המגורים (גם הוא על ידי ACEEEE) ומפרט סוגיות ודרכים לחיסכון והתייעלות אנרגטית בבנייה קיימת (שמהווה בערך כ- 30% מכל צרכנות האנרגיה). המחקר מקיף תחומים רבים ובינם גם תאורה ומהווה מסמך חובה (לדעתי) לכל אלו שנושא האנרגיה קרוב אליהם. המחקר פורסם תחת הכותרת: Residential Deep Energy Retrofits . הגישה למחקר באתר הארגון ACEEEE - לאחר הרשמה ללא תשלום.
3 מאמר העוסק בשדרוג אנרגטי של מתקני מאור פלואורסצנטיים (ולא רק) - מעבר מנורות פלואורסצנטיות ליניאריות לנורות LED ליניאריות - תחום מתפתח והתופס תאוצה טכנו-כלכלית תחת הכותרת: Retrofit for purpose. פורסם בירחון Lighting Journal 02/2014, כתב את המאמר: Lawrence Raynham
4 לכל חובבי התאורה האדריכלית/דקורטיבית - מאמר על ידי סטודנט אנגלי במסגרת לימודי תאורה תחת הכותרת: Architectural lighting: not yet dead. פורסם ב: Lighting Journal 02/2014 כתב את המאמר (במסגרת תחרות "התאורן הצעיר") Philip Avery,
5 לאחרונה פרסמה אגודת המאור הבריטית ILP מדריך לתכנון תאורה נופית (גנים, שבילים, גשרים וכיו"ב) בשם: ILP guide to the lighting of landscapes. מאמר פרי עטו של Carl Gardner תחת הכותרת: The enlightened path מביא תמצית מהמדריך המתייחסת לשבילי הליכה. פורסם בירחוןLighting Journal 02/2014.  ארגון ILP הנו אגודת המאור הבריטית המתמקדת בעיקר בתאורת חוץ.
6 מאמר העוסק בשילוב של תאורה ובקרת תאורה (לרבות היבטים אנרגטיים) במשרדים החדשים של חב' Hoare Lea (אחת מחברות היועצים הבריטיות הגדולות בתחום הנדסת מכונות וחשמל) תחת הכותרת: ? All under Control. פורסם בירחון Lighting Journal 10/2013 כתב את המאמר: Dominic Meyrick.

הערה: האתר פתוח לחברים המבקשים להפיץ מידע מעניין ורלבנטי לחברים

בברכה, ד"ר אינג' אורי דומן, יו"ר הוועדה הישראלית למאור

 

Home
Up

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15