The rich contents site of the Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002

Home Up Contents

Articles 2014-02

הוועדה הישראלית למאור

מטעמי נוחות עורך האתרים, המאמרים מתפרסמים כאן במקום באתר האחר של ההתאגדות.

מידע לחברים - פרסומים חדשים - פברואר  2014

לאתר הוועדה נוספו הפרסומים הבאים/המידע הבא:

1 ארגון מהנדסי החשמל הבריטיים IET (לשעבר  IEE) מתכוון לפרסם מדריך/קובץ הנחיות ליישומים של תאורת LED. הפירסום  אמור היה לצאת לאור במקור בינואר 2014 , אבל נדחה ל- מרץ/אפריל השנה. המדריך תחת הכותרת Code of Practice for LEDs מתייחס למגוון הנושאים והתחומים החל מתכנון מתקן התאורה עצמו, ספקי הכח, המעגלים, שיקולים פיסיקליים, בדיקות ותחזוקה.  אין ספק שפרסום מסמך על ידי גוף אקדמי/מקצועי בלתי תלוי הוא דבר מבורך וחסר בשוק שחלק לא קטן ממנו נשלט על ידי גורמים "פסבדו-מקצועיים", הגורמים במקרים לא מעטים נזקים למשתמש הסופי. נמתין ונחכה. מניסיוני האישי פירסומי IET הם ברמה מקצועית ואקדמית גבוהה. הידיעה נלקחה מירחון ILP -Lighting Journal 01/2014 .
2 תקופת המעבר בין הדור האחרון של התאורה הפלורוסצנטית (נורות T5) לתאורת LED (Solid-state lighting – SSL)  מאופניית בוויכוחים בעד ונגד. ברור כך היה וכך יהיה. לשינויים היו תמיד התנגדויות (בין מוצדקות ובין לא...) המאמר עוסק  בתחום יישומי מקורות אור מסוג LED בתאורת פנים בהשוואה למקורות אור פלורוסצנטים. תחת הכותרת Savings by Design, מעלה  המחבר שורה של יתרונות (במיוחד בתחום האנרגטי) שראויים להתייחסות במיוחד לאור המודעות הגבוה של תרומת תאורת ה- LED  להתייעלות וחיסכון אנרגטי. כתב את המאמר Lawrence Salisbury. המחבר הוא אדריכל ויועץ תאורה במשרד BrydenWood.
3 פירסום של ה-ACEEE American Council for Energy-Efficient Economy , מציין שמכון התקנים האמריקאי ביוזמת משרד האנרגיה  האמריקאי DOE, פרסם תקן חדש בתחום תאורת Metal-Halide – MH. מטרת התקן – התייעלות אנרגטית במסגרת מדיניות העל של  נשיא ארה"ב להקטנת כמות פליטת ה- CO2 ב- 3 מיליארד טונות. תוכנית העל "למען הגילוי הנאות", כוללת גם תחומים אחרים כמו  מנועים חשמליים, מתקני קירו ואחרים.
4 מאמר בנושא תאורת חוצות – עירונית תחת הכותרת Seasons to be Cheerful שהופיע בירחון ILP Journal 01/2014. המאמר שנכתב על  ידי Annukka Larsen ועוסק בפרויקטים רבגוניים "וצבעוניים".
5 מאמר בנושא יישומי תקשורת אלחוטית תחת הכותרת Facts of LI-FI שהופיע בירחון ILP Journal 01/2014. המאמר שנכתב על ידי Nikola Serafimovsky ועוסק במכלול תתי-הנושאים בתחום מתפתח ומבטיח זה.
6 מאמר בנושא תאורת מבנים גבוהים Towering Achievements שהופיע בירחון ILP Journal 01/2014. המאמר (לא מצוינים שמות פרטניים)  מתאר מספר פרויקטים המאופיינים במבנים גבוהים (וצרים) שזכו בפרסי מצויינות של אגודת המאור האמריקאית IESNA.

בברכה, ד"ר אינג' אורי דומן, יו"ר הוועדה הישראלית למאור

 

Home
Up

Copyright © 2012-2015 The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 2002 3 Hayetzira St.,
Ramat-Gan 52521, Israel Secretariat: orit@seeei.org.il Tel:+972-3-6134116 Fax:+972-3-6134117 
 Webmaster 
Last modified: 20/04/15